قوانین و مقررات

لطفاً قوانین را با دقت مطالعه نمایید. خرید شما از سایت فایل کده، موافقیت خود را از قوانین اعلام می نماید. علاوه بر این فایل کده به عنوان بزرگ ترین فروشگاه فایل از تمام قوانین جمهوری اسلامی ایران به صورت کامل تبعیت می نماید.

1) قبل از پرداخت سفارش مورد نظر خود ابتدا حتماً به قیمت و مشخصات فایل توجه کامل داشته باشید و با آگاهی کامل دست به خرید بزنیم.

2) فروش هر یک از فایل های، فایل کده توسط کاربران یا فروش هرگونه فایل با اسم فایل کده غیرقانونی می‌باشد و پیگیری قانونی دارد.

3) تمام فایل های خریداری شده توسط شما کاربران عزیز به صورت فایل اصلی در اختیار شما قرار می گیرد؛ و شما پس از پرداخت، اجازه کامل برای ویرایش و تغییر در فایل مورد نظر را دارا می باشید.

4) چه کسی به عنوان مشتری یا کاربر معرفی می شود؟

در فایل کده افرادی که در سایت ثبت نام کرده‌اند به عنوان مشتری و کاربر در سایت فایل کده شناخته می شود.

5) توجه داشته باشید که تنها ایمیل معتبر سایت فایل کده info@filecade.ir می باشد سایت فایل کده برای مشتریان و کاربران خود از طریق آن اطلاع رسانی می نماید.

فایل کده قوانین مقررات
فایل کده قوانین مقررات

لطفاً قوانین را با دقت مطالعه نمایید. خرید شما از سایت فایل کده، موافقیت خود را از قوانین اعلام می نماید. علاوه بر این فایل کده به عنوان بزرگ ترین فروشگاه فایل از تمام قوانین جمهوری اسلامی ایران به صورت کامل تبعیت می نماید.

1) قبل از پرداخت سفارش مورد نظر خود ابتدا حتماً به قیمت و مشخصات فایل توجه کامل داشته باشید و با آگاهی کامل دست به خرید بزنیم.

2) فروش هر یک از فایل های، فایل کده توسط کاربران یا فروش هرگونه فایل با اسم فایل کده غیرقانونی می‌باشد و پیگیری قانونی دارد.

3) تمام فایل های خریداری شده توسط شما کاربران عزیز به صورت فایل اصلی در اختیار شما قرار می گیرد؛ و شما پس از پرداخت، اجازه کامل برای ویرایش و تغییر در فایل مورد نظر را دارا می باشید.

4) چه کسی به عنوان مشتری یا کاربر معرفی می شود؟

در فایل کده افرادی که در سایت ثبت نام کرده‌اند به عنوان مشتری و کاربر در سایت فایل کده شناخته می شود.

5) توجه داشته باشید که تنها ایمیل معتبر سایت فایل کده info@filecade.ir می باشد سایت فایل کده برای مشتریان و کاربران خود از طریق آن اطلاع رسانی می نماید.

فهرست