شیوه پرداخت

پس از ثبت سفارش مورد نظرتان در یک صحفه فایل های مورد نظرتان نمایش داده میشود. بعد از بررسی سبد خرید خود و ثبت جزئیات صورت حساب وارد بخش نهایی (پرداخت از طریق درگاه بانکی) می شوید.بعد از پرداخت مبلغ نهایی پروسه خرید شما کامل و لینک دانلود برای شما کاربران عزیز فایل کده ظاهر خواهد شد.

برای پرداخت نهایی سفارش نیاز دارید:

شماره کارت: شماره 16 رقمی روی کارت بانکی

رمز دوم کارت: رمزی است که بانک برای انجام تراکنش در اختیار شما قرار می دهد.

CVV2: شماره شناسایی مشتری است که روی کارت درج شده است.

تاریخ انقضا: تاریخی است که مدت زمان مصرف کارت بانکی را نشان می دهد.

فایل کده
فایل کده

پس از ثبت سفارش مورد نظرتان در یک صحفه فایل های مورد نظرتان نمایش داده میشود. بعد از بررسی سبد خرید خود و ثبت جزئیات صورت حساب وارد بخش نهایی (پرداخت از طریق درگاه بانکی) می شوید.بعد از پرداخت مبلغ نهایی پروسه خرید شما کامل و لینک دانلود برای شما کاربران عزیز فایل کده ظاهر خواهد شد.

برای پرداخت نهایی سفارش نیاز دارید:

شماره کارت: شماره 16 رقمی روی کارت بانکی

رمز دوم کارت: رمزی است که بانک برای انجام تراکنش در اختیار شما قرار می دهد.

CVV2: شماره شناسایی مشتری است که روی کارت درج شده است.

تاریخ انقضا: تاریخی است که مدت زمان مصرف کارت بانکی را نشان می دهد.

فهرست