روش ثبت سفارش

روش اول:

با انتخاب هر کدام از گروه های فهرست در سایت فایل کده (دبستان، متوسطه اول، متوسطه دوم، کارشناسی، کارشناسی ارشد) زیر گروه های آن باز می شود؛ که می توانید از بین فایل هایی که به شما پیشنهاد شده است. فایل موردنظر خود را انتخاب نمایید. (توجه داشته باشید: هنگام خرید به جزئیات فایل توجه کامل داشته باشید) سپس در صورت تمایل به خرید فایل، روی گزینه افزودن به سبد خرید کلیک کرده تا فایل شما در سبد خرید شما قرار گیرد.

روش دوم:

در این روش کاربران عزیز از نوع فایل و خصوصیات آن فایل در سایت فایل کده اطمینان کافی دارند، در این صورت نام فایل خود را در قسمت جستجو سایت سرچ کرده تا فایل مورد نظر، پیدا شود و سپس روی  گزینه افزودن به سبد خرید کلیک کرده تا فایل مورد نظر در سبد خریدتان قرار گیرد.

سفارش فایل کده سبد خرید
سفارش فایل کده سبد خرید
روش اول:

با انتخاب هر کدام از گروه های فهرست در سایت فایل کده (دبستان، متوسطه اول، متوسطه دوم، کارشناسی، کارشناسی ارشد) زیر گروه های آن باز می شود؛ که می توانید از بین فایل هایی که به شما پیشنهاد شده است. فایل موردنظر خود را انتخاب نمایید. (توجه داشته باشید: هنگام خرید به جزئیات فایل توجه کامل داشته باشید) سپس در صورت تمایل به خرید فایل، روی گزینه افزودن به سبد خرید کلیک کرده تا فایل شما در سبد خرید شما قرار گیرد.

روش دوم:

در این روش کاربران عزیز از نوع فایل و خصوصیات آن فایل در سایت فایل کده اطمینان کافی دارند، در این صورت نام فایل خود را در قسمت جستجو سایت سرچ کرده تا فایل مورد نظر، پیدا شود و سپس روی  گزینه افزودن به سبد خرید کلیک کرده تا فایل مورد نظر در سبد خریدتان قرار گیرد.

فهرست